Løsning til Novo Nordisk

Rapportskabeloner med integration til Excel og PowerPoint
Novo Nordisk har fået udviklet en række af komplekse rapportskabeloner, herunder en meget avanceret rapporteringsløsning, som næsten fungerer som et selvstændigt program i Word.

Novo Nordisk har brug for at indhente, analysere og rapportere informationer i form af diverse kvartalsrapporter, årsrapporter og bestyrelsesrapporter. I den forbindelse har de bl.a. brug for at kunne arbejde individuelt i separate “audit domains”, og samle alle indhentede informationer i såvel individuelle rapporter som “joint reports”, hvor samtlige rapporter for hvert enkelt audit domain samles i én samlet rapport. Og de har endvidere behov for at kunne udtrække individuelle audit domain rapporter for én eller flere domains fra de samlede rapporter. Endvidere skal det være muligt at udtrække specifikke data fra de færdige rapporter til en database, hvilket naturligvis kræver, at dokumenterne er så stabilt og konsekvent opbygget som overhovedet muligt.

Rapportskabelonerne kan hente data fra Excel projektmapper og indsætte og formatere disse dato i rapportdokumenterne, og der er værktøjer til at eksportere udvalgte data i tabeller og tabelområder til PowerPoint præsentationer.

I Novo Nordisk skabelonerne er der i allerhøjeste grad tale om skræddersyede værktøjer, der tager hånd om avancerede arbejdsgange. Rapportskabelonerne har derfor en lang række af skabelonspecifikke værktøjer, som giver brugerne mulighed for at indsætte, formatere, validere og beregne forskellige elementer og data i dokumenterne.

Der er i skabelonerne indbygget sikkerhed, således at nødvendige felter, lister m.m. opdateres automatisk, når dokumenter gemmes/lukkes. Dokumenterne skal endvidere overholde en navngivningskonvention, og derfor er der ved gem/luk af dokumenter ligeledes indbygget styring af filnavne på baggrund af, hvilken type rapport, der er tale om.

Novo Nordisk word 2003 skabelon

Word Specialisten har igennem flere år leveret Word skabeloner til at hjælpe os med komplekse opgaver. Udviklingen af disse er foregået i et tæt samarbejde, hvor Helle Nielsen har sat sig grundigt ind i vores behov og derudfra har foreslået mulige løsninger. Det er foregået med med stor kreativitet og teknisk indsigt. Vi har været forbløffede over, hvor meget der kan løses med Word skabeloner. Uden disse ville vi have haft behov for langt dyrere programmer. Vi har oplevet en uovertruffen service og kundeorientering fra Word Specialisten, som altid har overholdt pris- og tidsestimater, og som har været meget fleksibel når vores behov ændrede sig eller nye muligheder dukkede op.

Anders Bressendorff

Senior Facilitator, Business Assurance, Novo Nordisk A/S

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig eller din virksomhed.

Word Specialisten v/Helle Nielsen
Søtofteparken 74 Ganløse – 3660 Stenløse
Ring: +45 35 12 22 59
Skriv: info@wordspecialisten.dk

Send en besked

8 + 15 =