Løsning til Tryg
Word skabeloner til advokatfunktionen i Tryg.
Advokatfunktionen benytter en række af paradigmer (standarddokumenter) i form af breve, processkrifter m.m. Alle paradigmer er forskellige i indhold, men har “rammen” til fælles, dvs. opsætning for margener, sidefod, sidehoved osv. Dog skulle der i notatlignende dokumenter ikke være brevhoved og underskriftsblok, som der er i breve.

Det skulle være nemt at vedligeholde alle disse paradigmer, hvis der blev foretaget ændringer i dokumenternes generelle sideopsætning og layout.

En anden udfordring var listen over ansatte advokater, som fremgår af dokumenternes sidehoved. Det skulle være nemt at tilføje/fjerne navne og øvrige personlige advokatoplysninger og opdatere disse i såvel nye som eksisterende dokumenter.

En tredje udfordring var at 2 forskellige advokatfunktioner med hver deres logo og layout m.m. skulle kunne anvende de samme paradigmer og have mulighed for indsættelse af logoer i elektronisk form.

Og endelig var der behov for at automatisere dokumenterne i en vis grad, således at visse oplysninger, der gentages flere steder i dokumenterne, kun skulle indtastes én gang

Løsningen blev en 1 grundskabelon, hvor brugeren i en dialogboks kan vælge paradigmatype, advokatfunktion som afsender, underskrivende advokat samt elektronisk logo. Ud fra det valgte oprettes herefter det ønskede paradigmebrev med det korrekte tekstindhold, opbygning som brev eller notat, layout og logo m.m..

Word skabelon

Til vedligeholdelse af advokatoplysninger, registrering af dokumenttyper m.m. har kunden fået et administratormodul, så det er nemt at redigere samtlige disse oplysninger separat, uden at grundskabelonen skal ændres. Desuden kan brugerne til enhver tid åbne et eksisterende brev og opdatere dokumentets advokatliste i sidehovedet, såfremt der er tilføjet/fjernet advokatnavne eller ændret i disses kontaktoplysninger.

Vi har gennem flere år haft et positivt samarbejde med Word Specialisten/Helle Nielsen. Helle har både leveret nøglefærdige løsninger og fungeret som konsulent og sparringspartner i forbindelse med vores egne udviklingsopgaver. Derudover har Helle også arrangeret kurser for os i Word og VBA udvikling. Helle har i alle sammenhænge leveret ydelser af høj kvalitet og fremvist stor viden og erfaring inden for sit fagområde.
Per E. Jørgensen,

Udviklingskonsulent., Tryg - Proces & IT

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig eller din virksomhed

Word Specialisten v/Helle Nielsen

Himmelev Skovvej 87
4000 Roskilde

Ring: +45 22 22 35 12
Skriv: info@wordspecialisten.dk

kontaktformular på hjemmesiden

12 + 8 =